A single conversation with a wise man is better than ten years of study.
~ Chinese Proverb ~

Ewolucyjna architektura (Polish)

Mariusz Sieraczkiewicz

Na co dzień najbardziej skupiamy się na dostarczaniu klientom wartości biznesowej. Wdrożenie za wdrożeniem, robimy co możemy, ale praca użytkowników była łatwiejsza. Jako jeden z minusów tej projektowej gonitwy pojawia się dość często kłopot z architekturą systemu.

W trakcie prezentacji zajmiemy się sposobami na to, aby architektura systemu dojrzewała razem z wymaganiami. Będą interesować następujące pytania:

  • Jak zdefiniować proces ewolucji architektury?
  • Jak wdrożyć ten proces?
  • Jak określić zakres odpowiedzialności architekta?
  • Jak powiązać proces ewolucji architektury z cyklem produkcyjnym w organizacji?
  • Jak zarządzać wiedzą o architekturze i projektowaniu w zespole?

More talks