A single conversation with a wise man is better than ten years of study.
~ Chinese Proverb ~

Training: Domain Driven Design (Polish)

Sławomir Sobótka

Czas

2 dni

Cena

1490 PLN + VAT (430 EUR + 23% VAT)

Forma

wykład, warsztaty, dyskusja

Odbiorcy

programiści, projektanci, architekci

Description

Szkolenie prowadzone jest w formie, która łączy następujące po sobie na przemian wykłady, warsztaty i dyskusje.

Podczas wykładów trener prezentuje kolejne rozdziały wiedzy merytorycznej, uzupełniając je o komentarze na podstawie własnych doświadczeń.

Podczas warsztatów tworzymy dwa moduły systemu lasy ERP. Kolejne zadania polegają na przyrostowym dodawaniu nowych funkcjonalności w sposób ilustrujący zagadnienia teoretyczne poznane podczas poprzedzającego je wykładu.

Podczas dyskusji uczestnicy mają dostęp do wiedzy eksperckiej trenera oraz mają możliwość zweryfikowania swoich rozwiązań z wypracowanych przez innych uczestników szkolenia.

W czasie warsztatów uczestnicy rozwiązują postawione przed nimi problemy pracując w parach (Pair Programming), zmieniając po każdym zadaniu role: Pilot i Driver. Technika ta ma za na celu umożliwienie spojrzenia na zagadnienia z różnych perspektyw, aktywując jednocześnie więcej zasobów kognitywnych.

W ramach szkolenia omawiamy oraz ćwiczymy w praktyce zarówno podstawowe jak i zaawansowane techniki DDD, takie jak: wzorce Building Blocks, wypracowanie Ubiquitous Language oraz zestaw technik Strategic Design.

Przed szkoleniem zapoznaj się z projektem ilustrującym techniki DDD i CqRS: http://www.bottega.com.pl/ddd-cqrs-sample-project

Szczegółowy program szkolenia.

More talks